Kirkelige handlinger

Tro – Håb – Kærlighed står der skrevet på toppen af prædikestolen. Paulus ord fra 1 Korinterbrev 13,13 og hvor han fortsætter, at størst af dem er kærligheden.

Det tror jeg, mange vil sige ja til, og vi gør vores bedste for at leve med og ud fra kærligheden. Vi håber, og tror og drømmer dristigt, og erfarer også, at det ikke er altid, at den kan holde, og at noget kan gå i stykker, fordi vi er uopmærksomme, “kører på frihjul” eller at vi ikke i tide får spurgt os selv, hvordan vi kan være medarbejdere på den andens glæde.

Kærligheden som Paulus taler om, er Guds kærlighed til os. Den var så stor, at han sendte sin søn for at puste livskraft og mod ind i os – og mærke, at selv når vi ikke magter at elske og ære, så er der en der spænder “sit himmelsejl” ud under os. Det gør, at vi kan tro, at der stadig er mere at sige – om os, om livet med hinanden og om kærligheden.

Vielse

Vielse i folkekirken kræver, at mindst den ene part er medlem af folkekirken, og at man bor eller har tilknytning til Taarbæk sogn.

Indskrivning til vielse sker hos præsten. For at blive gift, skal der desuden foreligge en prøvelsesattest, som ikke er mere end 4 måneder gammel.

Denne fås ved henvendelse til Borgerservice, i den kommune hvor en eller begge parter bor.