Menighedsrådet og kirkeværge

Liljen. “Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke” (Matt. 6,28b).

Ordene siger Jesus, da han forsøger at forklare, at vi mennesker ofte kan gøre os unødige bekymringer. Vi skal selvfølgelig udføre vores opgaver, passe familie, arbejde og engagere os, dér hvor vi er, så godt som det er muligt.

Og vi skal huske at leve i nuet, og ikke lade bekymringerne, som ofte er fremadrettede, spærre for glæden og livet sammen med mennesker omkring os. Nyde at gøre det kendte nyt, og tage imod gentagelserne med nænsomhed.

Piet Hein har sagt:

“At leve i nuet er livets teknik, og alle folk gør deres bedste, og halvdelen vælger det nu, som gik og halvdelen vælger det næste

Det er menighedsrådet, der holder opsyn og udstikker retningslinjer for forvaltningen af kirkens dagligdag. Rådet består af seks ordinære medlemmer, og de tre suppleanter som er valgt ved menighedsrådsvalget i 2020. Præsten er født medlem af menighedsrådet. Fotos: Erik Bjørn.

Formand
Lars Heilesen

Edelslundsvej 8
2930 Klampenborg

Tlf. 29 64 70 08a

Næstformand og Kasserer
Martin Frost Sørensen

Tlf. 61 55 05 53

Kontaktperson og Kirkeværge 
Viviane M. Mortensen

Tlf. 26 80 65 90

Ordinært menighedsrådsmedlem
Bente Stephensen

Taarbæk Strandvej 45 A
2930 Klampenborg

Tlf. 39 64 30 94

Ordinært menighedsrådsmedlem
Pia Hjortkjær

Tlf. 24 67 97 23

Ordinært menighedsrådsmedlem
Niels Christian Uhrenholdt

Taarbæk Strandvej 117
2930 Klampenborg

Tlf. 27 58 87 37

Sognepræst
Charlotte Gamborg Paaskesen (Kbf.)

Edelslundsvej 2
DK-2930 Klampenborg

Tlf. 39 63 02 71

Suppleant
Ulla Willumsen

Skovvej 6
2930 Klampenborg

Tlf. 39 63 01 19

Organist
Carl Ulrik Munk-Andersen

Tlf. 40 11 10 60

Administration & Regnskabsfører
Maria Brunefors

Mail: 7124@sogn.dk