Kontakt

Taarbæk Kirke Edelslundsvej 10   2930 Klampenborg

Kontakt kirkekontor og Sognepræst Charlotte Gamborg Paaskesen 

39 63 02 71 (tirsdag-fredag)
24 24 23 00
cgp@km.dk

Henvendelse vedr. kirkegård og menighedsråd 

39 63 52 81
7124@sogn.dk

Lutherrosen kan man se, når man sidder i logen i Taarbæk kirke. Martin Luther brugte den som segl i 1517, og har selv beskrevet den i et af sine breve.

Korset i midten af rosen er sort, for død og mørke. Vi kender sorgen og savnet, når vi mister et menneske, som vi elsker eller kendte og holdt af. Det smukke er, at korset står ikke alene, det er nænsomt omkranset af farver.

Rosen er hvid, og ikke rød, som man måske kunne tænke. Den er symbol på den evangeliske kirke. Luther valgte farven hvid, for at pege på, at troen giver glæde, trøst og fred. Hvid er også åndens farve, farven for engle og små englefjer, der minder om, at der er mere at sige, når livet her slutter.

Rosen bruges ofte som symbol for Kristus tænk bare på salmerne “En rose så jeg skyde”, “Den yndigste rose er funden” og Grundtvigs malende billede af “rosenkrans om kors at vinde” i “Hil dig Frelser og Forsoner”.

Sognepræst & kirkekontor

charlotte

Charlotte Gamborg Paaskesen (Kbf.)

Præstegården, Edelslundsvej 2
DK-2930 Klampenborg

Kirkekontoret er beliggende i præstegården.

Tlf. 39 63 02 71
Mobil 24 24 23 00
E-mail: cgp@km.dk

Sognepræsten kan kontaktes tirsdag-fredag på ovennævnte telefonnummer og e-mail.

Mandag fri.

Organist

carl-ulrik

Carl Ulrik Munk-Andersen
2930 Klampenborg

Tlf. 40 11 10 60
E-mail: carlulrik@gmail.com

Der er regler for, hvad en organist er forpligtet til at spille ved kirkelige handlinger. Har man specielle ønsker, må det derfor aftales med ham.

Organisten er ansvarlig for kirkens koncertarrangementer.

Kirketjener

lene-nielsen

Lene Nielsen
2930 Klampenborg

Tlf. 26 15 97 25
Mandag fri.

Kirketjeneren er den, man skal tale med, hvis det drejer sig om pyntning ved kirkelige handlinger, glemte sager eller aflevering af blomster mm.

Kirkegårdskontor

Edelslundvej 10
2930 Klampenborg

Tlf. 39 63 52 81
E-mail: taarbaekkirke@mail.tele.dk

Kirkegårdskontoret har åbent mandag til fredag 12:00 -13:00

Kirkegården har egen ledelse under menighedsrådets ansvar.

Administration & Regnskab
Maria Brunefors

Kirkegårdsgartner
Jan Laursen

Kirkegårds gartnerimedarbejder
Robert Frilov von Thun

IMG_1251 72dpi

Gartnerelev
Camilla Hoberg

Helsingør Stift

stift

Taarbæk sogn hører under Helsingør Stift. Et stift er den højeste organisationsenhed inden for folkekirken. Hvert stift ledes af en valgt biskop, og i Helsingør Stift er det Liselotte Rebel. Sammen med en ansat stiftamtmand udgør de stiftsøvrigheden, der administrerer stiftets økonomi og er øverste ankemyndighed for en række sager fra menighedsråd.

Biskoppen varetager det teologiske tilsyn med præster, der er tilknyttet provstier og sogne under stiftet. Stiftet fører også tilsyn med varetagelsen af bygningsvedligeholdelse, kirkegårdudvidelse og lignende, og sidder derfor som statslig sektormyndighed for folkekirken i forbindelse med udarbejdelser af lokalplaner.

I Danmark er der 12 stifter; ti i Danmark som placerer sig i Aalborg, Århus, Viborg, Haderslev, Ribe, Fyn, Roskilde, Helsingør, København og Lolland-Falster og derudover et på henholdsvis Grønland og Færøerne. Til hvert stift hører en domkirke. Hvert stift er inddelt i et varierende antal provstier, der igen er inddelt i et antal sogne.

Biskoppen over Helsingør stift:

Biskop Lise-Lotte Rebel
Hestemøllestræde 1 A
3000 Helsingør
Telf. 49 21 35 00

Kgs. Lyngby Provsti

provsti

Taarbæk Kirke og sognepræst er under opsyn af Kgs. Lyngby provsti, som udover Taarbæk kirke består af Christians kirken, Kongens Lyngby kirke, Lundtofte kirke, Sorgenfri kirke og Virum kirke. Provstiet ledes af en provst sammen med et provstiudvalg.

Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i folkekirken og består af provsten og en række læge medlemmer som er valgt af provstiets menighedsråd. Provstiudvalget har til ansvar at holde styr på menighedsrådenes økonomi og administration. Udvalget skal ud fra menighedsrådenes budgetter fordele kirkeskatten, der opkræves i de forskellige sogne.

Provst i Kongens Lyngby provsti er Eigil Lundholm Saxe (Christians kirken).

Der er 107 provstier fordelt over Danmark.

Provst Eigil Saxe
Christian X´s Allé 118
2800 Kgs. Lyngby
tlf. 45 87 07 58

Lyngby Kirke

lyngby-kirke

I Taarbæk sogn fungerer sognepræsten også som kordegn og kirkekontor. I ferier er det dog kirkekontoret i Lyngby, der administrerer sognet:

Kirkekontoret i Lyngby
Lyngby Kirkestræde 10 A
Postboks 162
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 53 76

Åbent mandag til fredag 9:00-13:00, torsdag tillige 16:00 – 18:00.
sogn.dk/kongenslyngby/praest_kirkekontor