Arrangementer

Søhesten er placeret i en lille runding på kirkegården, hvor man kan sidde på en bænk og se på kirkestien. En lille fontæne som får mig til at tænke på ordene i Johannes evangeliet (7,38) “Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand”.

Mon den har siddet dér siden 1864 da kirken blev bygget? Måske ikke, selvom det siges, at søheste i havet forelsker sig i den eneste ene og aldrig skifter partner. Et trofast lille dyr.
Den har siddet under kirsebærtræets lyserøde krone, med lysende grøn bøg i ryggen, i sol og regn og sne.

Den har set glade brudepar haste til kirken, mennesker tunge af sorg der langsomt gik op ad gruset, forældre der bar deres barn til dåb og slægten der fejrede det, de unge, smukke mennesker når de bliver konfirmeret, og så de mange kirkegængere der søndag efter søndag har passeret den.

Salon for tid og eksistens
19. september, 24. oktober og 28. november kl. 19.30

Tiden, tempoet og tomheden – et foredrag om at have tid til livet

Torsdag 19 september kl. 19.30 i Taarbæk kirke kommer filosof og forfatter Peter Johannes Schjødt og holder foredrag og oplæg til samtale om tid til livet.

Jeg har ikke tid”. Måske er det en af de sætninger, som vi oftest bruger i dag. De fire små ord sammenfatter et af vores alvorligste problemer i dag. Vi taler om tid, som en mangelvare, eller som en vision om et andet liv: ”bare jeg havde noget mere tid”.

Foredraget kommer ind på nogle af de eksistientielle konsekvenser af mennekets mere og mere problematiske forhold til tiden. Vi kommer til at tale om dilemmaerne mellem forskellige værdier, for den samme time kan jo ikke bruges to gange, og tiden kan ikke genbruges. Dét betyder, at der skal træffes nogle valg – og her kan vi ikke undgå at møde Søren Kierkegaard og en række andre eksistensfilosoffer, og selvfølgelig også nogle af de filosofffer, der har talt om Det gode liv, bla. Aristoteles.

Det, vi bruger vores tid til, er identisk med vores liv! Det er ikke helt en ubetydelig detaljer,når der er gang i planlægningen af fremtiden. Livet er det der sker, mens vi har travlt med at lægge andre planer som John Lennon sagde.

Kom og hør filosof, forfatter og blogger Peter Johannes Schjødt, underviser på Københavns Univeristet og Vallekilde Højskole. Har desunden været chefredaktør ved DR’s P1 og leder af Radioens dokumentargruppe.

*********************************************************************************************


Hvem er kunsten egentlig til for?

Torsdag 24 oktober kl. 19.30 i Taarbæk kirke kommer Thomas Kluge og holder foredrag og oplæg til samtale om kunst og om at turde stole på vores sanser når vi møder verden.

Kom og hør Thomas Kluge, billedkunstner og kendt og anerkendt portræt maler. Autodidakt idet han tre gange søgte ind og blev afvist af Det Kongelige Danske Kunstakademi men det stoppede ham ikke.

**********************************************************************************************

KUNSTEN SOM TOLKNING AF EKSISTENSEN

Torsdag 28 november kl. 19.30 i Taarbæk kirke kommer Christian Gether og holder foredrag og oplæg til samtale om eksistensen.

Når billedkunstnerne har villet udtrykke deres forundring over eksistensen har de til alle tider anvendt menneskekroppen som motiv. Menneskekroppen er blevet anvendt som symbol på de forskellige epokers (antikken, middelalderen, renæssancen etc.) eksistentielle tilstande  og idealer, og derfor består kunsthistorien af en lang række forskellige måder at skildre menneskekroppen på.

Foredraget vil vise eksempler på menneskeskildringer fra antikken til vore dage – fra Myrons idealiserende menneskefremstilling i  ’Discoskasteren’ over middelalderens skildringer af den sejrende og den lidende Kristus og Leonardo da Vincis ’Vitruviske mand’, som centrum for eksistensen, til Andy Warhols skildring af  ’ Elvis Presley’, som udtryk for popkulturens dyrkelse af overfladen.

Kom og hør kunsthistoriker, mag.art Christian Gether, som i mange år har været med til at gøre danske kunst kendt i udlandet, og gennem sit virke som direktør for Arken – museum for moderne kunst har lært os herhjemme om kunst fra andre lande altid med det for øje, at give mennesker nye tanker med hjem.


Koncert med Jutlandia Saxophone Quartet
Søndag den 8. september kl. 16.00

Jutlandia Saxophone Quartet blev etableret i 1996 af tre af ensembles nuværende medlemmer. I årene der fulgte udviklede Jutlandia Saxophone Quartet sig hurtigt til et af de mest aktive ensembler i det danske musikliv.

Kvartetten præsenterer et meget bredt og varieret repertoire, der strækker sig fra saxofonkvartettens originalrepertoire over helt nye værker, ofte skrevet til kvartetten, og – efterhånden ensemblets specialitet – dristige bearbejdelser af klassiske storværker, som f.eks. Mussorgskys ‘Udstillingsbilleder’, Bachs ‘Johannespassion’, Brahms ‘Haydn-variationer’ mm.

Ved koncerten i Taarbæk skal vi bl.a. høre musik af så forskellige komponister som Rossini, Hvidtfelt Nielsen og Piazzolla.

Der er fri entré til koncerten


Sangaften
Torsdag den 7. november kl. 19.30 til ca 20.45

Efterårets sangaften hvor vi synger af karsken bælg fra højskolesangbogen.

Bemærk at arrangementet foregår i kontorbygningen på kirkegården


Babysalmesang 2019
 

Babysalmesang i Taarbæk kirke 2019:

 • Tirsdag 27 August  kl. 10.00
 • Tirsdag den 3 September kl. 10.00
 • Tirsdag den 10 September kl. 10.00
 • Tirsdag den 17 September kl. 10.00
 • Tirsdag den 24 September kl. 10.00
 • Tirsdag den 1 Oktober kl. 10.00
 • Tirsdag den 8 Oktober  kl. 10.00
 • Tirsdag den 22 Oktober kl. 10.00

Babysalmesang er for alle der har børn mellem 3 og 12 måneder. I hver sæson foregår det over 8-16 gange og er gratis.

Vi mødes om tirsdagen fra 10:00 – 10:45 og det foregår i det smukke kirkerum. Det er Janne Solvang der underviser. Hun er uddannet sangpædagog og kender meget til salmer, sange, musik og leg for børn.

Det handler om:

 • At synge for dit barn
 • Synge sammen med andre forældre
 • Bevæge dig med dit barn og blive bevæget
 • Der vil være stille musik og muntre flyveture

Måske er det noget for jer, og I givet fald er I hjertelig velkomne!

Kontakt os gerne og hør hvornår der begynder et nyt hold.

Babysalmesang er gratis.

Tilmelding og oplysning om tider kan ske hos sognepræst Charlotte Paaskesen på mail cgp@km.dk eller telefon 39 63 02 71.


Lytte- og samtalekreds 2019
 

Hvornår har du sidst fået læst højt af en bog?
En del vil måske svare, at det var dengang man var barn. Andre har også prøvet det som voksen, og ved hvor givende det kan være at en stemme læser højt og selv kan man sidde og nyde, reflektere over det man hører, og lade sit eget liv spejle eller få indblik i steder og mennesker man ikke selv har mødt.

Hvis du har lyst til at mødes en i en god times tid ­ lytte og/eller tale om det du hører, er du velkommen i præstegården Edelslundsvej 2.

Hvordan foregår det?
Jeg vil læse højt af både dansk og udenlands litteratur, fra nyere og klassiske værker. Det kræver ingen forberedelse blot lysten til at lytte og måske diskutere det du hører, det teksten får dig til at tænke på, nogle af de sider af menneske livet vi gennem læsningen kommer ind på.

Kredsen holder pause i efteråret 2019

Vi mødes:
I præstegården på Edelslundsvej 2.

Tilmelding:
Sognepræst Charlotte Paaskesen 39 63 02 71 eller cgp@km.dk eller når vi mødes i kirken eller byen.


Kirkeklub
 
 • Nye datoer for efteråret 2019 er på vej – de kommer i september

Til arrangementerne kommer der foredragsholder og efterfølgende er der lidt at spise og mulighed for at købe drikkevarer.

Møderne i Kirkeklubben foregår i sejlklubbens lokaler.

Tilmelding til Kirkeklub arrangementerne kan ske til Lene Nielsen tlf.: 26 15 97 25


Jazz-gudstjeneste
Første søndag i september 

Jazz gudstjeneste Søndag 1 september kl.10.30

Jazz gudstjenesten er blevet en tradition, vi mødes i kirken og holder gudstjenste. Når salmerne synges til jazzede toner, er det nye betydningslag og sider af salmerne der træder frem.

Kor og musikere synger og spiller også musik stykker undervejs, som kan vække sindet, måske give nye tanker og i al fald tid til at sidde og nyde.

Vi synes, det er en smuk måde at fejre den kommende høsttid på, og bagefter er der samvær i Præstegårdshaven hvor der sereveres flæskestegs sandwich og noget at drikke og så der der tid til samtale, nærvær med mennesker man kender og nye, mens vi spiser frokost sammen.

Alle er velkomne!


Udflugter
 

Flere gange i løbet af året arrangeres der udflugter. Det er Ulla Willumsen fra menighedsrådet der gennem mange år, har arrangeret disse fine ture med fint indhold og tid til gode samtaler med hinanden undervejs. Der er en forårstur i maj, løvfaldsturen i oktober og endelig turen i december.

På turen i maj kører vi ud i det blå og der vil både være et kulturelt indslag, frokost og små oplevelser undervejs. I oktober hentes vi af kapervogne i Taarbæk by, og bliver så kørt rundt i Dyrehaven, ser på dyrelivet og skovens skønne farver og slutter af med frokost på kroen. I december går turen til en seværdighed i København og så er der Bodils æbleskiver og gløgg i Bindesbøll, og vi ønsker hinanden god jul.


Kulturaften
 

Taarbæk Kulturcenter arrangerer fællesspisning og kulturaften den første onsdag i hver måned på skolen. Se nærmere på: www.taarbaek.dk/AQkalender.php?filter=1


Minikonfirmand
 

Igen i år er der mulighed for at gå til minikonfirmand. Det er for børn der går i 3 klasse.

 • Nyt hold starter til september 2019 og foregår følgende datoer  – Tirsdage fra kl. 14.30 – 16. 00: 17/9 – 24/9 – 1/10 – 22/10 – 29/10 – 5/11 – 12/11 -19/11

Vi henter børnene på skolen kl. 14.15  og bringer dem tilbage igen kl. 16.00. Nogle af gangene foregår i kirken og på kirkegården, men de fleste gange er vi  i Bindesbøll huset hvor vi synger, hører nogle af de store fortællinger, der handler om hvad vil det sige at være menneske, hævn, skyld, tilgivelse, medlidenhed, hjælp, jalousi – og mange andre temaer kommer vi omkring i Biblens store fortællinger  – der vil hver gang være knyttet forskellige kreative aktiviteter til, skattejagt, vi maler ikoner, laver kors og meget mere.

Tilmelding foregår til Charlotte Paaskesen cgp@km.dk