Arrangementer

Søhesten er placeret i en lille runding på kirkegården, hvor man kan sidde på en bænk og se på kirkestien. En lille fontæne som får mig til at tænke på ordene i Johannes evangeliet (7,38) “Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand”.

Mon den har siddet dér siden 1864 da kirken blev bygget? Måske ikke, selvom det siges, at søheste i havet forelsker sig i den eneste ene og aldrig skifter partner. Et trofast lille dyr.
Den har siddet under kirsebærtræets lyserøde krone, med lysende grøn bøg i ryggen, i sol og regn og sne.

Den har set glade brudepar haste til kirken, mennesker tunge af sorg der langsomt gik op ad gruset, forældre der bar deres barn til dåb og slægten der fejrede det, de unge, smukke mennesker når de bliver konfirmeret, og så de mange kirkegængere der søndag efter søndag har passeret den.

Indsamling
Søndag den 8. marts fra kl 11 
“Det er det nemmeste i verden. At gå en tur. I vores del af verden har vi en forpligtigelse til at hjælpe dem, klimaforandringerne går hårdest ud over. For mig er det indbegrebet af næstekærlighed. Jeg skal i hvert fald ud at gå.” – Bodil Jørgensen
Gør som Bodil og gå med os i Taarbæk kirke søndag den 8. marts. Man henter sin rute på det lille kontor, lige inden for lågen på kirkegården – fra kl. 11.00….
Meld dig på blivindsamler.dk

 


Salon for tid og eksistens.
Torsdage kl 1930 
 
Salon for tid og eksistens 2020
I Salon for tid og eksistens ønsker vi at mødes for sammen at tænke over nogle af livets store spørgsmål:
 
Hvad er eksistens?
Er eksistens det samme som væren? Hvad vil det sige at være menneske? Hvor kommer vi fra – og hvad er livsvigtigt for os?
Skal det sanselige forstås med fornuft og følelse?
Er der en dybere mening med livet?
Har vi en sjæl og kan vi erfare den?
Hvad er tid – hvad gør den ved os – er tid lig med evighed eller er det evige noget der altid er der, uanset tid?
Er tid lig med bevægelse?
Er tid uafhængig af alt?
Læger tiden alle sår?
Hvad er bevidsthed og hvad er vi bevidste om?
 
Disse og mange flere spørgsmål – kun jeres fantasi sætter grænser – ønsker vi at drøfte. Udgangspunktet for samtalen er aftens foredragsholder så taler en times tid, så er der en kort pause og derefter er der mulighed til at stille spørgsmål, til at dele egne refleksioner over det hørte og livet i det hele taget eller til at lytte lidt mere……
  ********************************************************************************************
  
Torsdag 19 marts kl. 19.30-21.30
Karsten Phillip og Josefine Phillip kommer denne aften.
I oktober 2019 fortalte Thomas Kluge historien om, hvordan han blev afvist af Kunstakademiet og dog blev en stor kunstner men at afvisningen stadig er svær at glemme og få ud af sindet.
Den 19 marts fortæller Karsten Philip om hvordan det var at blive afvist af Det Kgl Teaters Elevskole, at vælge en anden vej og leve godt dermed og om hvordan det så alligevel blev til en forestilling på det Kgl Teater.
Han har taget sin datter, sangerinden Josephine Philip med. Hun vil med sang illustrere sin fars univers fra tiden omkring hans forsøg på at gennemføre sine kunstneriske drømme. Carl Ulrik Munk Andersen vores fine organist vil akkompagnere Josephine.”
 
 
 Torsdag 24 september kl. 19.30-21.30
Moderniteten – i kritisk dialog med kristendom.
Preben Brock  kommer denne aften og fortæller om  moderniteten som er en tænkemåde der inspirerer til fornuft, humanisme, videnskab, individuel kritisk holdning, religionskritik og til grundlæggende etiske værdier som fx respekt for menneskets værdighed. Men moderniteten risikerer også at kamme over, så fornuft stivner til skyklapper, selvstændighed bliver til selvkredsen, og kritik af pligt ender med uforpligtethed. Ligesom fokus på eget ansvar kan føre til negligering af alt det, som er os givet. Foredraget giver med aktuelle eksempler en indføring i moderniteten og lægger op til diskussion – bl.a. på hvilken måde modernitetens tænkemåde kan – og ikke kan – forenes med kristendom.
Torsdag 22 oktober kl.19.30-21.30
Lider vi af åndelig og værdimæssig fattigdom?
Bertel Harder kommer denne aften og stiller spørgsmål til det som måske ikke kan måles og vejes men som i høj grad kan mærkes.  Vi er som samfund blevet rigere på et hav af områder men hvordan går det med åndeligheden og har kender vi vores grundværdier og lever vi efter dem? Dette vil aftens foredragsholder kommer omkring på vanlig klog og engageret måde og uden tvivl med glimt i øjet og skarpt blik på tiden.
Torsdag 19 november kl.19.30-21.30
Program følger

 


Mini-konfirmand-undervisning
Tirsdage fra 14 til 15.30 

Mini-konfirmand-undervisning 2020

 • 6 gange!
 • Tirsdage fra 14.00-15.30
 • Start 28/1 og så 4/2-18/2-25/2-3/3 og 10/3
 • Vil du høre spændende fortællinger?
 • Vil du lære noget om liv, mennesker og Gud?
 • Vil du have det sjovt med dine kammerater?

Så meld dig til mini konfirmand eftermiddage – hvis du går i 3 klasse!

Vi henter børnene på skolen kl. 14.00 og bringer dem tilbage igen kl. 15.30.

Nogle af gangene foregår i kirken og på kirkegården, men de fleste gange er vi i Bindesbøll huset hvor vi synger, hører nogle af de store fortællinger, der handler om hvad vil det sige at være menneske, hævn, skyld, tilgivelse, medlidenhed, hjælp, jalousi – og mange andre temaer kommer vi omkring i Biblens store fortællinger – der vil hver gang være knyttet forskellige kreative aktiviteter til.

Tilmelding foregår til Charlotte Paaskesen cgp@km.dk – eller telefon 24 24 23 00.


Kirkeklub
Tirsdage kl 11-14 eller 17-20 

Til arrangementerne kommer der foredragsholder og efterfølgende er der lidt at spise og mulighed for at købe drikkevarer.

Møderne i Kirkeklubben foregår i sejlklubbens lokaler på havnen.

Tilmelding til Kirkeklub-arrangementerne kan ske til Rie Strand-Holm, tlf.: 26148989

*********************************************************************************

Tirsdag den 3. marts kl. 11-14:

Pensioneret kriminalassistent og forfatter Frank Bøgh.

Debatten omkring begrebet “det onde” er ikke
ny men har beskæftiget mennesker i
årtusinder. Med udgangspunkt i en række
kriminalsager stiller kriminalinspektør Frank
Bøgh de klassiske spørgsmål: Hvad er
ondskab? Findes der onde mennesker? Hvorfor
handler man ondt? Et væsentligt problem med
begrebet ondskab er imidlertid, at det vanskeligt
lader sig definere, for hvad er ondskab?
Ved at gennemgå og analysere nogle kendte kriminalsager kan
vi måske komme problemet lidt nærmere. Velkommen!
Vi byder på smørrebrød. Vin og øl kan tilkøbes.
Tilmelding Rie Strand-Holm senest søn d. 01/03 . Vigtigt hvis man
ønsker at spise med. Ring eller SMS til 26148989 / e-mail:
rie.strandholm@gmail.com

 

Tirsdag den 17. marts kl. 11-14:

Mit liv i Dyrehaven”

Klaus Waage, tidligere skovrider i Jægersborg Dyrehave kommer og fortæller om livet inden for Taarbæk Port og videre rundt i den store nationalskov. Gennem sit virke som skovridder i 29 år – fra 1982-2011 –har han med stor dygtighed og kærlighed, sat sit præg på stedet, som vi er mange der nyder dagligt.

Klaus Waage er en fremragende fortæller og øser af sin viden og vid om hvidtjørn og pesttjørn og fæstningsanlæg, om dyrearter fra kronvildt til den mindste spurv, om jagter, terræn og små gemmesteder. Vi hører om skovens udvikling gennem tiden og skoven som arbejdsplads og

 

Tirsdag den 7. Apr.  17-20:   

Program følger

 

Tirsdag den 21. Apr. 11-14: 

Program følger

 

16. maj:

Udflugt – program følger


Orgelkoncert
3. marts 2020 19.30

Tirsdag den 3. marts kl 19.30 indbydes alle til orgelkoncert i Taarbæk Kirke. Ved orglet sidder denne aften organisten Frode Stengaard.

Frode Stengaard er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium i Århus. Efter videregående studier i Paris debuterede han på både orgel og klaver, og hans musikalske udfoldelser har siden da været præget af stor mangfoldighed: koncerter som solist, kammermusiker og akkompagnatør, klaverduo med pianisten Erik Kaltoft, tilbagevendende solist ved festivaler for ny musik, pianist ved Århus Symfoniorkester, organist ved Slotskirken i Skanderborg og docent ved Det jyske Musikkonservatorium. Frode Stengaard er kendt som en betydelig og frygtløs udøver af værker fra de musikalske grænseområder, men bevarer alligevel en stærk tilknytning til det etablerede repertoire.

Programmet ved koncerten vil udelukkende bestå af musik af Mozart.

Mozart satte orglet meget højt, og der findes mange vidnesbyrd om hans virtuose orgelspil. På sine rejser opsøgte han nogle af tidens bedste instrumenter, og i Leipzig var den daværende Thomas-kantor så betaget, at han følte det, som om hans gamle lærer Johan Sebastian Bach var genopstanden. Alligevel har Mozart ikke komponeret musik for orgel solo. Man kan så spørge, hvordan der alligevel kan blive stof til et helt koncertprogram. Her er svaret, at man genbruger og om-arbejder værker, der forekommer egnede til det. Desuden var man i den tidlige klassik, såvel som i barokken, temmelig fleksible med hensyn til musik for tasteinstrumenter og skiftede uden videre mellem cembalo, clavichord, de tidlige hammerklaverer og, som ved denne koncert: orgel.

Der er fri entré.


Babysalmesang 2020
 

Babysalmesang i Taarbæk kirke forår 2020:

 • Tirsdag 14. januar  kl. 10.00
 • Tirsdag den 21. januar kl. 10.00
 • Tirsdag den 28. januar kl. 10.00
 • Tirsdag den 4. februar kl. 10.00
 • Tirsdag den 11. februar kl. 10.00
 • Tirsdag den 18. februar kl. 10.00
 • Tirsdag den 25. februar  kl. 10.00
 • Tirsdag den 3. marts kl. 10.00

Babysalmesang er for alle der har børn mellem 3 og 12 måneder. I hver sæson foregår det over 8-16 gange og er gratis.

Vi mødes om tirsdagen fra 10:00 – 10:45 og det foregår i det smukke kirkerum. Det er Janne Solvang der underviser. Hun er uddannet sangpædagog og kender meget til salmer, sange, musik og leg for børn.

Det handler om:

 • At synge for dit barn
 • Synge sammen med andre forældre
 • Bevæge dig med dit barn og blive bevæget
 • Der vil være stille musik og muntre flyveture

Måske er det noget for jer, og I givet fald er I hjertelig velkomne!

Kontakt os gerne og hør hvornår der begynder et nyt hold.

Babysalmesang er gratis.

Tilmelding og oplysning om tider kan ske hos sognepræst Charlotte Paaskesen på mail cgp@km.dk eller telefon 39 63 02 71.


Lytte- og samtalekreds 2019
 

Hvornår har du sidst fået læst højt af en bog?
En del vil måske svare, at det var dengang man var barn. Andre har også prøvet det som voksen, og ved hvor givende det kan være at en stemme læser højt og selv kan man sidde og nyde, reflektere over det man hører, og lade sit eget liv spejle eller få indblik i steder og mennesker man ikke selv har mødt.

Hvis du har lyst til at mødes en i en god times tid ­ lytte og/eller tale om det du hører, er du velkommen i præstegården Edelslundsvej 2.

Hvordan foregår det?
Jeg vil læse højt af både dansk og udenlands litteratur, fra nyere og klassiske værker. Det kræver ingen forberedelse blot lysten til at lytte og måske diskutere det du hører, det teksten får dig til at tænke på, nogle af de sider af menneske livet vi gennem læsningen kommer ind på.

Kredsen holder pause i efteråret 2019

Vi mødes:
I præstegården på Edelslundsvej 2.

Tilmelding:
Sognepræst Charlotte Paaskesen 39 63 02 71 eller cgp@km.dk eller når vi mødes i kirken eller byen.


Jazz-gudstjeneste
Første søndag i september kl. 10.30 

Jazz-gudstjenesten er blevet en tradition. Når salmerne synges til jazzede toner, er det nye betydningslag og sider af salmerne der træder frem.

Kor og musikere synger og spiller også musikstykker undervejs, som kan vække sindet, måske give nye tanker og i al fald tid til at sidde og nyde.

Vi synes, det er en smuk måde at fejre den kommende høsttid på, og bagefter er der samvær i Præstegårdshaven hvor der serveres flæskestegssandwich og noget at drikke og så der der tid til samtale, nærvær med mennesker man kender og nye, mens vi spiser frokost sammen.

Alle er velkomne!


Udflugter
 

Flere gange i løbet af året arrangeres der udflugter. Det er Ulla Willumsen fra menighedsrådet der gennem mange år, har arrangeret disse fine ture med fint indhold og tid til gode samtaler med hinanden undervejs. Der er en forårstur i maj, løvfaldsturen i oktober og endelig turen i december.

På turen i maj kører vi ud i det blå og der vil både være et kulturelt indslag, frokost og små oplevelser undervejs. I oktober hentes vi af kapervogne i Taarbæk by, og bliver så kørt rundt i Dyrehaven, ser på dyrelivet og skovens skønne farver og slutter af med frokost på kroen. I december går turen til en seværdighed i København og så er der Bodils æbleskiver og gløgg i Bindesbøll, og vi ønsker hinanden god jul.


Kulturaften
 

Taarbæk Kulturcenter arrangerer fællesspisning og kulturaften den første onsdag i hver måned på skolen. Se nærmere på: www.taarbaek.dk/AQkalender.php?filter=1