Gudstjenester

Salmesangen er én måde at udtrykke sin taknemmelighed, for alt det vi har fået af familie, venner, mad, tag over hoved, arbejde og meget andet. En slags samtale.

Gud handler, vi handler, og på den måde holder vi vores tro levende. Det er, når vi bruger troen, og giver den udtryk, at den får betydning for vores liv og daglige tilværelse. Det samme gør sig gældende i vores daglige liv med andre, hvis ikke vi taler sammen, gør noget sammen, mister forholdet let sin betydning.

Hver gang vi fejrer gudstjeneste, synger vi salmer, godt støttet af orgel og kirkesangere og på den måde udtrykker vi det, vi ikke altid selv kan finde ordene for.

En af kirkehistoriens store personligheder Augustin udtalte engang så smukt, om det at synge sammen “Det er at indse, at det der synges med hjertet, ikke kan forklares med ord”.

 

Gudstjenester alle søn- og helligdage kl. 10:30 – undtagen juleaften, hvor det er kl. 14.00 og kl. 16.00 og nytårsdag hvor det er kl. 16.00

Maj

Søndag 3 maj kl. 10.30 Charlotte Paaskesen: Aflyst grundet Corona-situationen

Fredag 8 maj Bededag kl.10.30  Charlotte Paaskesen: Aflyst grundet Corona-situationen (Konfirmation er flyttet til hhv. den 13.6. kl . 10.30 og 12.30, og den 5.9. kl 1030)

Søndag 10 maj kl. 10.30 Charlotte Paaskesen: Aflyst grundet Corona-situationen

Søndag 17 maj kl. 10.30: Aflyst grundet Corona-situationen 

Torsdag 21 maj Kr. Himmelfart kl.10.30 Charlotte Paaskesen

Søndag 24 maj kl. 10.30 Charlotte Paaskesen

Søndag den 31 maj Pinsedag kl. 10.30 Charlotte Paaskesen

Juni

Mandag den 1 juni 2 Pinsedag kl.10.30 Charlotte Paaskesen

Søndag den 7 juni kl.10.30 Charlotte Paaskesen

Søndag den 14 juni kl. 10.30 Julie Kathrine Goldschmidt

Søndag den 21 juni kl.10:30 Charlotte Paaskesen

Søndag den 28 juni kl. 10:30 Charlotte Paaskesen

Juli

Søndag den 5 juli kl. 10:30 Charlotte Paaskesen

Søndag den 12.,19.,26. juli samt 2. august er der ikke gudstjeneste grundet præstens ferie, men der er mulighed for kirkebil som henter og bringer til Lyngby Kirke. Kan bestilles fredage ml. 12-13.00 på telefon 39 63 52 81.

August

Søndag den 09 august kl. 10:30 Charlotte Paaskesen

Søndag den 16 august kl. 10:30 Charlotte Paaskesen

Søndag den 23 august kl. 10:30 Charlotte Paaskesen

Søndag den 30 august kl. 10:30 Charlotte Paaskesen