Praktiske oplysninger

Ørnen. Hver af de fire evangelister har sit symbol: løven, oksen, det vingede menneske og ørnen.

Oppe i kirkens gavl sidder Ørnen, og peger på Johannes, ham der skrev det sidste evangelium. Johannes slår den poetiske, filosofiske tone an i første linje “I begyndelsen var Ordet.

Ordet var hos Gud og Ordet var Gud”. Gennem én og tyve kapitler kommer han så med sine fortællinger, og han slutter af med at sige: “Der er også mange andre ting, Jesus har gjort; hvis der skulle skrives om dem én for én, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives”.

Johannes er ham, der har den vidunderlige sanselige fortælling, om kvinderne der kommer til graven og forveksler Jesus og tror, at det er havemanden de ser.

Sådan er det, når vi møder miraklet i det nære, daglige liv, vi må tage det ind i sindet og hjertet lidt ad gangen.

Fødsel

Fødsel og anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed:

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten “Fødselsanmeldelse”, som findes på personregistering.dk, senest 14 dage efter fødslen. Når barnets fødsel er registreret modtager forældrene en fødselsattest.

Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed:

Ved anmeldelse af et nyfødt barn bliver moderens ægtefælle automatisk registeret som barnets fader, med mindre parterne oplyser noget andet.

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, og dette gøres ved at udfyldeblanketten “Omsorgs ­ og ansvarserklæring”, som findes på personregistrering.dk og sende den til kirkekontoret. Dette kan I også gøre med Digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel.

Modtager vi ikke en “Omsorgs ­ og ansvarserklæring” sammen med fødselsanmeldelsen, skal vi rejse en faderskabssag i Statsforvaltningen.