Kontakt

Kirken - Præsten og kirkekontor - Organist - Kirketjener - Kirkegårdskontor
Lyngby Kirke - Provsti - Helsingør Stift


 Helsingør stift:

Taarbæk sogn hører under Helsingør Stift. Et stift er den højeste organisationsenhed inden for folkekirken. Hvert stift ledes af en valgt biskop, og i Helsingør Stift er det Liselotte Rebel. Sammen med en ansat stiftamtmand udgør de stiftsøvrigheden, der administrerer stiftets økonomi og er øverste ankemyndighed for en række sager fra menighedsråd.

Biskoppen varetager det teologiske tilsyn med præster, der er tilknyttet provstier og sogne under stiftet. Stiftet fører også tilsyn med varetagelsen af bygningsvedligeholdelse, kirkegårdudvidelse og lignende, og sidder derfor som statslig sektormyndighed for folkekirken i forbindelse med udarbejdelser af lokalplaner.

I Danmark er der 12 stifter; ti i Danmark som placerer sig i Aalborg, Århus, Viborg, Haderslev, Ribe, Fyn, Roskilde, Helsingør, København og Lolland-Falster og derudover et på henholdsvis Grønland og Færøerne. Til hvert stift hører en domkirke. Hvert stift er inddelt i et varierende antal provstier, der igen er inddelt i et antal sogne.

Biskoppen over Helsingør stift:

Biskop Lise-Lotte Rebel
Hestemøllestræde 1 A
3000 Helsingør
Telf. 49 21 35 00


Lutherrosen kan man se, når man sidder i logen i Taarbæk kirke. Martin Luther brugte den som segl i 1517, og har selv beskrevet den i et af sine breve.

Korset i midten af rosen er sort, for død og mørke. Vi kender sorgen og savnet, når vi mister et menneske, som vi elsker eller kendte og holdt af. Det smukke er, at korset står ikke alene, det er nænsomt omkranset af farver.

Rosen er hvid, og ikke rød, som man måske kunne tænke. Den er symbol på den evangeliske kirke. Luther valgte farven hvid, for at pege på, at troen giver glæde, trøst og fred. Hvid er også åndens farve, farven for engle og små englefjer, der minder om, at der er mere at sige, når livet her slutter.

Rosen bruges ofte som symbol for Kristus ­ tænk bare på salmerne "En rose så jeg skyde", "Den yndigste rose er funden" ­ og Grundtvigs malende billede af "rosenkrans om kors at vinde" i "Hil dig Frelser og Forsoner".


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg