Kontakt

Kirken - Præsten og kirkekontor - Organist - Kirketjener - Kirkegårdskontor
Lyngby Kirke - Provsti - Helsingør Stift


 Kgs. Lyngby Provsti:

Taarbæk Kirke og sognepræst er under opsyn af Kgs. Lyngby provsti, som udover Taarbæk kirke består af Christians kirken, Kongens Lyngby kirke, Lundtofte kirke, Sorgenfri kirke og Virum kirke. Provstiet ledes af en provst sammen med et provstiudvalg.

Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i folkekirken og består af provsten og en række læge medlemmer som er valgt af provstiets menighedsråd. Provstiudvalget har til ansvar at holde styr på menighedsrådenes økonomi og administration. Udvalget skal ud fra menighedsrådenes budgetter fordele kirkeskatten, der opkræves i de forskellige sogne.

Provst i Kongens Lyngby provsti er Eigil Lundholm Saxe (Christians kirken).

Der er 107 provstier fordelt over Danmark.

Provst Eigil Saxe
Christian X´s Allé 118
2800 Kgs. Lyngby
tlf. 45 87 07 58


Lutherrosen kan man se, når man sidder i logen i Taarbæk kirke. Martin Luther brugte den som segl i 1517, og har selv beskrevet den i et af sine breve.

Korset i midten af rosen er sort, for død og mørke. Vi kender sorgen og savnet, når vi mister et menneske, som vi elsker eller kendte og holdt af. Det smukke er, at korset står ikke alene, det er nænsomt omkranset af farver.

Rosen er hvid, og ikke rød, som man måske kunne tænke. Den er symbol på den evangeliske kirke. Luther valgte farven hvid, for at pege på, at troen giver glæde, trøst og fred. Hvid er også åndens farve, farven for engle og små englefjer, der minder om, at der er mere at sige, når livet her slutter.

Rosen bruges ofte som symbol for Kristus ­ tænk bare på salmerne "En rose så jeg skyde", "Den yndigste rose er funden" ­ og Grundtvigs malende billede af "rosenkrans om kors at vinde" i "Hil dig Frelser og Forsoner".


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg