Taarbæk Kirkes historie

Kirkens historie del I - del II - del III - del IV - Præster ved Taarbæk Kirke


Præster ved Taarbæk Kirke:

Charlotte Gamborg Paaskesen

Sognepræst Charlotte Paaskesen, født 21.december 1963 i Jægersborg. Hun blev Cand. theol. i 2002 fra Københavns Universitet. Første embede var i Lumby og Stige sogn på Fyn, og derefter var hun præst ved Præstebro kirke i Herlev, samt sygehuspræst på Herlev Hospital. Maj 2009 blev hun ansat som sognepræst i Taarbæk sogn.

forrige / tilbage til oversigten


I Det Gamle Testamente er der en fortælling om Kong Saul, der indimellem syntes, at sindet kunne blive mørkt og tankerne tunge. Han erfarede, at den unge Davids musik kunne lette stemningen, og få humøret til at stige.

Han erfarede også, hvordan musikken kunne understøtte og udvide glæden, når livet var stort og vidunderligt.

Musik kan løfte, vække sindet, give nyt håb og mod, ideer, ro og tid til refleksion.

Vores orgel har godt 1200 piber med toner der spænder fra den spædeste tone til den dybeste bas. Fint spejl af livet og de toner vi kan opleve dét i.


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg