Menighedsrådet

Menighedsrådet - Menighedsrådsmøder


 Menighedsrådet og kirkeværge:

Det er menighedsrådet, der holder opsyn og udstikker retningslinjer for forvaltningen af kirkens dagligdag. Rådet består af seks ordinære medlemmer, og de fem suppleanter som er valgt ved fredsvalg i 2016. Præsten er født medlem af menighedsrådet. Fotos: Erik Bjørn.


Formand
Lars Heilesen
Edelslundsvej 8
2930 Klampenborg
tlf. 29 64 70 08

Næstformand
Kasserer
Martin Frost Sørensen
tlf. 61 55 05 53

Ordinært menighedsrådsmedlem
Ulla Willumsen
Skovvej 6
2930 Klampenborg
tlf. 39 63 01 19

Ordinært menighedsrådsmedlem
Bente Stephensen
Taarbæk Strandvej 45 A
2930 Klampenborg
tlf. 39 64 30 94

Ordinært menighedsrådsmedlem
Kontaktperson
Viviane M. Mortensen
tlf. 26 80 65 90

Kirkeværge & ordinært menighedsrådsmedlem
Jørgen B.Schmidt
Strandvejen 711
2930 Klampenborg
tlf. 24 65 60 37

Sognepræst
Charlotte Gamborg Paaskesen (Kbf.)
Edelslundsvej 2
DK-2930 Klampenborg
tlf. 39 63 02 71

Suppleant
Malene Juhler Madsen
Edelslundsvej 6
2930 Klampenborg
tlf. 39 63 66 39.

Suppleant
Niels Christian Uhrenholdt
Taarbæk Strandvej 117
2930 Klampenborg
tlf. 27 58 87 37

Suppleant
Anne Campbell
tlf. 39 90 41 22
 
Suppleant
Pia Hjortkjær
tlf. 24 67 97 23

Suppleant
Carl Erik Bøje
21 90 10 40

Organist
Carl Ulrik Munk-Andersen
2930 Klampenborg
tlf. 40 11 10 60

Sekretær
Maria Brunefors
Taarbæk Strandvej 86 st.
2930 Klampenborg
tlf. 39 63 56 38

Liljen. "Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke" (Matt. 6,28b).

Ordene siger Jesus, da han forsøger at forklare, at vi mennesker ofte kan gøre os unødige bekymringer. Vi skal selvfølgelig udføre vores opgaver, passe familie, arbejde og engagere os, dér hvor vi er, så godt som det er muligt.

Og vi skal huske at leve i nuet, og ikke lade bekymringerne, som ofte er fremadrettede, spærre for glæden og livet sammen med mennesker omkring os. Nyde at gøre det kendte nyt, og tage imod gentagelserne med nænsomhed.

Piet Hein har sagt:

"At leve i nuet er livets teknik,
og alle folk gør deres bedste,
og halvdelen vælger det nu, som gik
og halvdelen vælger det næste


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg