Links


 Links:

www.km.dk - Ministeriet for Ligestilling og Kirke -

www.folkekirken.dk - Folkekirken -

www.barnetro.dk - Barnetro -

www.helsingoerstift.dk - Helsingør Stft -

www.provsti.dk/kongenslyngby - Kongens Lyngby Provsti -

sogn.dk/kongenslyngby/praest_kirkekontor - Kongens Lyngby Kirkekontor -

www.menighedsraad.dk - Landsforeningen af menighedsråd -

www.dendanskesalmebogonline.dk - Den Danske Salmebog -

www.kirke-skole.dk - Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby- Rudersdal -

https://www.personregistrering.dk - Personregistrering.dk -

www.taarbaeknyt.dk - Taarbæk Nyt -

www.ltk.dk - Lyngby-Taarbæk Kommune -

"Herren skal bevare din indgang og udgang". I våbenhuset, over indgangen til kirken står denne Inskription.

Ordene lyder i Det Gamle testamente i Salmernes bog, David salme 121 og fortsætter med at fortælle, at det er til evig tid! I kirken tænkes der stort. Ordene siges hver gang vi bærer et barn til dåben, og så hviskes de til os, når vi går ind i kirken og ud igen.

Ord der fortæller, at Gud sender sin velsignelse til os, at han følger os på vej, sender sin beskyttelse og nærhed til os. I livet og i døden. Helt til verdens ende.


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg