Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger - Dåb - Konfirmation - Vielse - Begravelser og bisættelser


Konfimation og indskrivning til konfirmation:

Konfirmation holdes Store Bededag 12. maj 2017 kl. 10:30.

Indskrivning til konfirmation finder sted hos sognepræsten første onsdag i september måned kl. 16:00 på kontoret på kirkegården.

Konfirmationsforberedelsen begynder den efterfølgende onsdag kl. 16:00 og foregår derefter en gang ugentligt.

Udensogns konfirmander tages ind i det omfang, der er plads.

Indskrivning til konfirmation for året 2016/2017 foregår onsdag 7. september 2016 kl.16:00. Til konfirmation Store Bededag 12. maj 2017


Glimt af unges vid og væsen

Man kan lære meget af unge mennesker. De har tanker, oplevelser og holdninger som ligger på hjerte og sind, og når vi mødes hver onsdag øser de gavmildt af det de tænker og rummer.

Onsdag efter onsdag taler vi om nogle af de store essentielle tematikker, hører fortællingen fra biblen der spejler disse og konfirmanderne er gode til at give udtryk for, hvad der er på spil i deres egne liv, skole og familie og også den vej rundt se hvad deres fundament er.

Jeg ville ønske, at alle voksne fik mulighed for at følge sådan en flok, for der er meget at suge til sig, lære og lade sig inspirere af. Lige nu er konfirmanderne ved at planlægge deres egen gudstjeneste, som vi alle får mulighed for at være med til søndag den 13 marts kl. 10.30. Indtil da giver jeg med konfirmandernes glade ansigter og gode ord lidt stof til eftertanke. - læs mere her:

Sognepræst Charlotte Paaskesen


Tro - håb - kærlighed - står der skrevet på toppen af prædikestolen. Paulus ord fra 1 Korinterbrev 13,13 og hvor han fortsætter, at størst af dem er kærligheden.

Det tror jeg, mange vil sige ja til, og vi gør vores bedste for at leve med og ud fra kærligheden. Vi håber, og tror og drømmer dristigt, og erfarer også, at det ikke er altid, at den kan holde, og at noget kan gå i stykker, fordi vi er uopmærksomme, "kører på frihjul" eller at vi ikke i tide får spurgt os selv, hvordan vi kan være medarbejdere på den andens glæde.

Kærligheden som Paulus taler om, er Guds kærlighed til os. Den var så stor, at han sendte sin søn for at puste livskraft og mod ind i os - og mærke, at selv når vi ikke magter at elske og ære, så er der en der spænder "sit himmelsejl" ud under os. Det gør, at vi kan tro, at der stadig er mere at sige - om os, om livet med hinanden og om kærligheden.


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg