Taarbæk Kirkes historie

Kirkens historie del I - del II - del III - del IV - Præster ved Taarbæk Kirke


TAARBÆK KIRKES HISTORIE - i korte træk - del I:

Taarbæk kirke blev indviet i skæbneåret 1864. Det var en gammel drøm, der omsider gik i opfyldelse. Men først i midten af århundredet, da fiskerlejet Taarbæk blev en kurby, blev det økonomisk realisabelt. Kirken blev indviet som skovkapel under Kgs. Lyngby. Først i 1907 blev sognet selvstændigt. To år tidligere var kirkegården blevet indviet.

Det var finansmanden C.F. Tietgen, der gjorde sin indflydelse gældende, og det var også i høj grad ham, der pungede ud. Han var stærkt knyttet til det grundtvigske, og det samme var sognepræsten i Lyngby, Peter Rørdam, der blev kirkens første præst frem til sin død i 1883. Han efterfulgtes af sin brodersøn H.F. Rørdam, der døde i 1906.

Videre til del II

I Det Gamle Testamente er der en fortælling om Kong Saul, der indimellem syntes, at sindet kunne blive mørkt og tankerne tunge. Han erfarede, at den unge Davids musik kunne lette stemningen, og få humøret til at stige.

Han erfarede også, hvordan musikken kunne understøtte og udvide glæden, når livet var stort og vidunderligt.

Musik kan løfte, vække sindet, give nyt håb og mod, ideer, ro og tid til refleksion.

Vores orgel har godt 1200 piber med toner der spænder fra den spædeste tone til den dybeste bas. Fint spejl af livet og de toner vi kan opleve dét i.


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg