Taarbæk Kirkes historie

Kirkens historie del I - del II - del III - del IV - Præster ved Taarbæk Kirke


Taarbæk Kirkes historie del IV:

I 2003 gennemgik kirken en mindre restaurering. Der kom nyt trægulv og varmesystem. Der blev skabt mere plads i kirkerummet ved at fjerne nogle bænkerækker samtidig med at alt træværket blev malet i en rød farve, som i forvejen er repræsenteret i loftsornamentikken. Den betydeligste ændring fandt sted i koret, hvor der kom ny alterskranke og nyt alterbord, en lille rude over alteret blev åbnet og den gamle altertavle fjernet, desuden blev mosaikruderne udskiftet med klart glas. Den nye alterudsmykningen er lavet af Kurt Tegtmeyer og blev indviet 9 april 2006. Den smukke alterdug er skabt af Ville Clemmensen med inspiration fra den keltiske traditioner.

Videre til præster ved Taarbæk Kirke

I Det Gamle Testamente er der en fortælling om Kong Saul, der indimellem syntes, at sindet kunne blive mørkt og tankerne tunge. Han erfarede, at den unge Davids musik kunne lette stemningen, og få humøret til at stige.

Han erfarede også, hvordan musikken kunne understøtte og udvide glæden, når livet var stort og vidunderligt.

Musik kan løfte, vække sindet, give nyt håb og mod, ideer, ro og tid til refleksion.

Vores orgel har godt 1200 piber med toner der spænder fra den spædeste tone til den dybeste bas. Fint spejl af livet og de toner vi kan opleve dét i.


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg