Taarbæk Kirkes historie

Kirkens historie del I - del II - del III - del IV - Præster ved Taarbæk Kirke


Taarbæk Kirkes historie del III

Med til Taarbæk kirkes historie hører også, at Lyngbypræsten Bone Falk Rønne fra 1802-33 var en nidkær hyrde for denne del af sit sogn. Og da to englændere Watt og Gordon i 1821 skænkede byen et skole- og bedehus, stiftede han her samme år Det Danske Missionsselskab.

Kirken er tegnet af arkitekten Carl Emil Wessel og er inspireret af en kirke i Limmerick i Irland - en slags keltisk vikingestil, der givet vis har passet de grundtvigske bagmænd godt, men også har tiltalt fiskerbefolkningen ved Øresund. I alt fald får Dragør senere en kirke i samme stil tegnet af Wessels søn. Det er især kirkens loftskonstruktion, der kalder på opmærksomheden.

Senere er kirken takket være donationer blevet udstyret med bl.a. glasmosaikker af flere omgange og i noget forskellig stil. Det nuværende orgel er fra 1976 og har 22 stemmer. Senest har kirken fået nyt skiffertag med kobberinddækninger, og er blevet renoveret indvendigt med nye bænke, altertavle og ny udsmykning.

Videre til del IV

I Det Gamle Testamente er der en fortælling om Kong Saul, der indimellem syntes, at sindet kunne blive mørkt og tankerne tunge. Han erfarede, at den unge Davids musik kunne lette stemningen, og få humøret til at stige.

Han erfarede også, hvordan musikken kunne understøtte og udvide glæden, når livet var stort og vidunderligt.

Musik kan løfte, vække sindet, give nyt håb og mod, ideer, ro og tid til refleksion.

Vores orgel har godt 1200 piber med toner der spænder fra den spædeste tone til den dybeste bas. Fint spejl af livet og de toner vi kan opleve dét i.


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg