Taarbæk Kirkes historie

Kirkens historie del I - del II - del III - del IV - Præster ved Taarbæk Kirke


Taarbæk Kirkes historie del II:

Sognets først sognepræst var G.P.B. Kemp, der hidtil havde været kapellan i Lyngby. Han flyttede ind på Taarbæk Strandvej 111 i en bolig, der var blevet testamenteret embedet, og havde status af æresbolig, hvilken senere skabte en del problemer, da man omkring 2.verdenskrigs afslutning ønskede at afhænde den og i stedet erhverve den nuværende præstegård på Edelslundsvej 2.

I mellemtiden havde embedet været besat af Severin Widding 1923-36, Ø.A.E.V Schlawitz 36-45. Efter en længere vacance, hvor embedet blev passet af pastor emeritus E.M. Frederiksen, tiltrådte Poul Gamrath sidst på året 45 og blev afløst i 72 af Poul Falk Hansen. Efter dennes død blev sognepræst Thorkild Grosbøll ansat i 1991, han blev i 2009 afløst af den nuværende præst Charlotte Gamborg Paaskesen.

Videre til del III

I Det Gamle Testamente er der en fortælling om Kong Saul, der indimellem syntes, at sindet kunne blive mørkt og tankerne tunge. Han erfarede, at den unge Davids musik kunne lette stemningen, og få humøret til at stige.

Han erfarede også, hvordan musikken kunne understøtte og udvide glæden, når livet var stort og vidunderligt.

Musik kan løfte, vække sindet, give nyt håb og mod, ideer, ro og tid til refleksion.

Vores orgel har godt 1200 piber med toner der spænder fra den spædeste tone til den dybeste bas. Fint spejl af livet og de toner vi kan opleve dét i.


TAARBÆK KIRKE - Edelslundvej 10 - DK-2930 Klampenborg